داستان کوتاه و آموزنده و اس ام اس باحال
هر چی میخوای هست اگر هم نبود بگو بزارم جوک اس ام اس، داستان کوتاه ،مطالب جالب 
قالب وبلاگ

ببخش خودت را 

برایِ تمامِ راه های نرفته

برایِ تمامِ بی راه های رفته

ببخش ،بگذار احساست 

قدری هوایی بخورد ...

گاهی بدترین اتفاق ها

هدیه ی زمانه و روزگارند

تنها کافیست خودمان باشیم !

که خود را برای تمامی ِ این بی راه ِ رفتنمان ببخشیم

و به خودمان بیائیم

تا خدا تمامی ِ درهای که به خیال ِ باطلمان بسته را به رویمان باز کند.

خطاهایت را بشناس 

آنها را پذیرا باش

و تنها بین ِ خودت و خدایَت نگهشان دار

این دنیا نامحرم بد دل

نامحرم نامروت زیاد دارد! 

تا دست خدا هست؛ تا مهربانیش بی انتهاست

تا می گویی خدایا ببخش

به دورت می گردد و می بوستت و می گوید جانم چه کرده ای مگر؟

دیگر تو را چه نیاز به آدمها ؟

تنها خودت باش و 

زیبا بمان

و بگذار با دیدنت

هر رهگذر ِ ناامیدی

لبخندی بزند

رو به آسمان 

و زیرِ لب بگوید :

هنوز هم می شود از نو شروع کرد ... !

 

[ دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 ] [ 18:53 ] [ بهار ]
ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﭘﺎﯾﯿﺰ ...

 ﺩﺳﺘﺶ ﻧﻤﮏ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...

 ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺗﻬﻤﺖ

 ﻧﺎﺭﻭﺍﯼ ﺧﺰﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ.

 ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯿﻢ ... ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺖ؛

 ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ " ﺑﻬﺎﺭ " ﺧﻮﺩﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻋﯿﺪﯼ ﺯﯾﺮﻟﻔﻈﯽ

 ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﺎﺯ ﻭ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺭﺍ ﻫﺪﯾﻪ ﺩﻫﺪ ...

 ﺳﯿﺎﺳﺖ "ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ "ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﮔﺮﻡ ﻭ

 ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺠﺮﯼ ﺳﻮﺯﻧﺎﮎ ﺑﺰﻧﺪ.

 ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ .....

 ﺑﺨﺖ ﻭ ﺍﻗﺒﺎﻝ "ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ " ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮﺩﯼ ﻭ

 ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯿﺶ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

 ﺍﻭ "ﭘﺎﯾﯿﺰ " ﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ...ﺳﺎﺩﻩ ﺩﻝ

 ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ

 ﺑﺮﯾﺰﺩ ...ﺭﻭﺯﯼ .. ﺟﺎﯾﯽ ...ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ... ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯿﻬﺎﯾﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .

 ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ

 ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ .. ﻋﺎﺩﺕ ﺍﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ..ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ

 ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺳﻢ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ

 ﺩﺍﺩﻩ ﺍﯼ ...

 ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ

 ﻭ ﻣﯿﮕﺬﺭﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ... " ﺻﺪﺍﯼ ﺧﺶ ﺧﺶ

 ﺑﺮﮔﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ !...."

[ چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 ] [ 18:28 ] [ بهار ]

دیشب جاتون خالی داشتم یه لواشک ترش وخوشمزه میخوردم
انداختمش تو رب انار
اینقد ملچ ملوچ کردم
یه تیکه ترشش رفت لای دندونم خیلی ترش بود
بعدش یه آلوچه ترش،نمک زدم شور شد خیلی ملس وخوشمزه شد
.
.
.
مدیونید اگه فکر کنید خواستم دهنتونو آب بندازم

•.•.•.•.•.•.•.•www.sms4sms.ir•.•.•.•.•.•.•.•

زنگ خونه رو دیشب ساعت 3 زدن...
برداشتم میگم :کیه؟؟؟
یکی بلند داد زد: حاااااااااااااااااااامد پهلاااااااااااااااااانه

•.•.•.•.•.•.•.•www.sms4sms.ir•.•.•.•.•.•.•.•

گوشیه دوس دخترمو گرفتم رفتم تو مخاطبینش گفتم رضا کیه گفت دوست اجتماعی، گفتم جواد کیه گفت همکلاسی کلاس زبانم، گفتم علی کیه گفت حکم داداشمو داره، گفتم سعید کیه گفت آدم یه همکلاسی که نداره
گفتم آرزو کیه؟؟؟؟؟
گفت: تویی گذاشتم مادرم شک نکنه

•.•.•.•.•.•.•.•www.sms4sms.ir•.•.•.•.•.•.•.•

تو رو آرزو نکردم
.
.
.
این یعنی نهایت عقل
خیلی چیزا هست تو دنیا که نباید آرزو کرد

•.•.•.•.•.•.•.•www.sms4sms.ir•.•.•.•.•.•.•.•

ﺭﻓﺘﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻢ ﺳِﻜﺴﻜﻪ ﺍﻡ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺩ !!
.
.
.
ﻧﺎﻣﺮﺩ ﯾﻚ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻧﺸﻮﻧﻢ ﺩﺍﺩ !
ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺳِﮑﺴﻜﻪ ﺍﻡ ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻣﺪ ....
ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻩ !!!

•.•.•.•.•.•.•.•www.sms4sms.ir•.•.•.•.•.•.•.•

یک معمای خیلی جالب:
سه تابچه تو خونه بودن
اولی عشق نام داشت
دومی محبت نام داشت
و سومی دوستت دارم بود
یک روز پدرشان عشق و محبت رابه بازار برد
حالا بگو کی خونه مونده؟؟؟؟
نشنیدم بازم بگو؟
واقعاً؟!!!!!

•.•.•.•.•.•.•.•www.sms4sms.ir•.•.•.•.•.•.•.•

ﻛﺎﺵ ﻣﻴﺸﺪ ﻭﻗﺘﻲ "دوس دخترت" ﺧﻴﻠﻲ خوب ﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ و خوش اخلاق ﺷﺪﻩ
.
.
.
ﺑﻬﺶ ﺗﺎﻓﺖ ﺑﺰﻧﻲ ﻫﻤﻮﻧﺠﻮﺭ بمونه...هعییی کاش...

•.•.•.•.•.•.•.•www.sms4sms.ir•.•.•.•.•.•.•.•

ﻭﺍﻟﻠﻪ ﮔﯿﺮﮐﺮﺩﻡ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ .....
.
.
.
ﺑﺮﻡ ﻏﺰﻩ ﮐﻤﮏ ...
ﯾﺎ ﺑﺮﻡ ﻋﺮﺍﻕ ؟
ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﻡ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺩﺍﻋﺶ ...
ﺍﻣﺎ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺣﺰﺏﺍﻟﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺴﻮﺯﻩ
....
....
ﺁﺧﺮﺵ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮﻡ دبي ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﻓﮑﺮﮐﻨﻢ !

•.•.•.•.•.•.•.•www.sms4sms.ir•.•.•.•.•.•.•.•

به مامیم میگم :شام چی داریم؟
میگه :آنچه گذشت...!
میگم :غذای جدیده؟
میگه :عارع...
میگم :خوحالاچیاداره توش، واسه سلامتی خوبه؟
میگه :هرچی تواین هفته پختمو کوفت نکردی قاطی کردم دوتا تخمرغم زدم و مث کتلت سرخش کردم!
اگه اینم کوفت نکنی فرداشب پس ازسالها داریم..

•.•.•.•.•.•.•.•www.sms4sms.ir•.•.•.•.•.•.•.•

من هروقت خیلی خوشحال می‌شم
وسطش یکم فک می‌کنم ببینم کجای کار میلنگه که من انقدر خوشحالم؟
اصولا باید یه ضدحالی باشه توش،
نمی‌شه همینجوری که

•.•.•.•.•.•.•.•www.sms4sms.ir•.•.•.•.•.•.•.•

پسرک توی تاکسی
یِ شکلات درآورد و خوردو بعد یکی دیگه پشت بندش یکی دیگه مردی که کنارش نشسته بود گفت :
این همه شکلات برای دندونات مضره
پسرک جواب داد :
بابا بزرگم 135 سال عمر کرد ، مرد گفت : با شکلات ؟
پسرک گفت : نه !!
بابا بزرگم فقط سرش تو کار خودش بود نه دیگران

•.•.•.•.•.•.•.•www.sms4sms.ir•.•.•.•.•.•.•.•

ﻣﺮﺩﯼ ﺗﺨﻢ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻻﻧﻪ ﻣﺮﻍ ﻫﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻋﻘﺎﺏ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ ﺷﺪ
ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩ
ﺳﭙﺲ ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻓﺖ
.
.
.
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺭﯾﺶ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﻫﻢ ﮔﻨﺪ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎ !!

•.•.•.•.•.•.•.•www.sms4sms.ir•.•.•.•.•.•.•.•

من میگم عششششششششششقم؟؟؟
.
.
.
شماها بگین جووووونم
الکی مثلن
بذارید حال کنم خدایی
عروسیتون جبران میکنم
عشقمممممممممممم؟؟؟؟؟؟
بگید دیگه

[ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ] [ 18:8 ] [ محمد ]

امروز داشتم به مشکلاتم ميخنديدم
.
.
.
مشکلات اومد زد تو گوشم
گفت
مگه من باهات شوخی دارم بچه
اصلا جنبه نداشت


wWw.sms4sms.iR

مورد داشتیم
تو بيمارستان داشتن پانسمان مريضو عوض ميكردن
به دختره گفتن:
"یه گاز از
پرستار بگیر و بیا..."
.
.
.
هیچی دیگه هنوز پرستار کبوده


wWw.sms4sms.iR

بچه ها... بچه ها
یه شارژ ایرانسل بخرید , رمزشو بفرستید واسه من....!!!
بعدش من گوشیم شارژ میشه!!
.
منم اول باورم نشد... خیلی عجیبه... نه , خارج از شوخی... ناموسن امتحان کنید!!


wWw.sms4sms.iR

کوچولو
موچولو
لولو
مولو
هلو
نونو
جووووووووون .
.
.
.
.
.
این پیام صرفا جهت غنچه کردن لب های شماست
و فاقد هرگونه ارزش دیگری میباشد


wWw.sms4sms.iR

دختر خانوما و آقا پسرای ورودی 93 دانشگاه !
هفته اول عاشق نشید!
از ما گفتن ...
شاخای دانشگاه از هفته دوم،سوم میان
اینا تجربس...


wWw.sms4sms.iR

وحشی یواش همسایه ها خوابن!!!
.
.
.
مادر "وحشی بافقی " وقتی وحشی تو خونه توپ بازی میکرد


wWw.sms4sms.iR

ﭼﻪ ﺗﻮ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻤﺐ ﺑﺬﺍﺭﻥ
ﭼﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺩﯾﺴﮑﻮ ﺩﺭ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ؛
.
.
.
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﻪ ﻫﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﻧﺪ!
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ "ﻣﻠﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ...


wWw.sms4sms.iR

علم ریاضی تو خونه ی ما زیاد پیشرفت نکرده،هنوز به ۵۰۰ تومن
میگن:پــــــــــــــــــــــــونصدتومن؟؟!!!


wWw.sms4sms.iR

برنامه روزانه
1. از خواب بیدار میشم.
2 . سوار لامبورگینیم میشم.
3 . میرم سر کار
4 . عصر با عشقم میرم بیرون
.
.
منم همین کارا رو میکنم ولی به این ترتیب :
2
3
4
1


wWw.sms4sms.iR

آقااااا
رفتم مراسم ختم همسر رفیقم ...
یارو اومده این رفیق ما رو دلداری بده ، میگه :
.
.
.
خدا بیامرزدش ، فـقط زن تو نبود ...
زن همـمون بود !!!


wWw.sms4sms.iR

جهاني را تصور کن بدون ِ اينترنت ...
.
.
.
.
.
نه غلط کردم بيخيال! تصورشم سخته :))) وااااالا


wWw.sms4sms.iR

ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﭘﻨﻬﻮﻧﻪ !!!!...
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺍﻵﻥ ﮐﻞ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻦ


wWw.sms4sms.iR

ﺣﺎﻻ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ
ﺯﻭﻭﻭﻭﻭ : ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮ
ﺍﻻﮐﻠﻨﮓ : ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎ
ﺳﺮﺳﺮﻩ : ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻣﺪﻥ
ﮔﻞ ﯾﺎ ﭘﻮﭺ : ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ !
ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺎﺯﯼ : ! ﺗﻮ ﺣﮑﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻣﻮﻧﺪﻡ


wWw.sms4sms.iR

۲ تا نصیحت ...!
۱٫آشغال هم که باشید قابلیتِ بازیافت دارید ، امیدتونو از دست ندید خلاصه !
۲٫باور کنید استفاده از کلمات رکیک شما را به انسانی کول و باحال تبدیل نمیکند


wWw.sms4sms.iR

انا الله و انا الیه المدرسه و الدانشگاه...
بازگشت همه بسوی مدرسه و دانشگاه است...
بانهایت تاسف و تأثر
پایان سه ماه عشق و حال و صفا
و خواب لذت بخش صبح
و ......
آغاز نه ماه زجر و بدبختی و امتحان و...
پیشاپیش بر شما دانش آموزان و دانشجویان عزیز
تسلیت!!

[ دوشنبه چهاردهم مهر 1393 ] [ 22:46 ] [ محمد ]

عاغا کصافط اینطوری نوشته میشه "کثافت"

گفتم یادآوری کنم بچه هایی که میرن مدرسه غلط املایی هاشونو گردن ما نندازن !

راستی عاغا هم آقا نوشته میشه !...

 

"غصه نداره که تا چشم به هم بزنی ۹ ماه تموم میشه …"

 زمزمه های پدر و مادر در غروب ۳۱ شهریور 

 

حلول ماه مهر

ماه اتمام خوابهای رویایی

شب بیداری های طولانی

بخور بخواب و بیکاری

گشت و گزار و عیاشی

بر شما خجستگان عزیزتر از جان ، 

تبریک و تسلیت باد …...

 

شما یادتون هست بزرگترین خلاف ما زمان مدرسه داشتن حل المساعل بوداز اختلاص هم جرمش بیشتر بود !

وقتی جوابا رو میخوندیم همه جوابا مثل هم بود ...

 

یادش بخیر لذتی که توی خوابیدن با لباس مدرسه توی رختخواب بین ساعات ۷:۰۰ تا ۷:۱۵ وجود داشت

توی هیچ چیزی دیگه وجود نداشت و ندارد و نخواهد داشت ...

 

یادش بخیر؛ در به در دنبال یکی میگشتیم کتابامونو جلد کنه !...

 

همیشه تو مدرسه عادت داشتم همکلاسی هامو بشمرم تا ببینم کدوم پاراگراف برای خوندن به من می فته .…..

 

یادش بخیر غربت کلاس جدید و غصه همکلاس نبودن با بچه های سال قبل !...

 

یادش بخیر یکی از استرس های زمان مدرسه این بود که زنگ ورزشمون چه روزیه و چه ساعتی ؟!!

افتادن زنگ ورزش اونم دو زنگ آخر پنجشنبه از انتصاب به عنوان مدیر کل شرکت مایکروسافت هم بالاتر بود ...

 

من مدرسه که میرفتم همیشه سر کلاس به این فک میکردم که اگه پنکه سقفی بیفته کله کیا قطع میشه !...

 

دلم واسه اول دبستانم تنگ شده که وقتی تنها یه گوشه ی حیاط مدرسه وایسادی یه نفر میاد و بهت میگه با من دوست میشی؟...

 

وقتی سر کلاس حوصله درس رو نداشتیم الکی مداد رو بهانه میکردیم بلند میشدیم میرفتیم گوشه کلاس دم سطل آشغال بتراشیم...

 

سلامتی اونی که همیشه یا بیرون کلاس بودیا تو دفتر مدرسه فقط به عشق اینکه خنده رو لب دوستاش بنشونه ...

 

یادمه یه روز ﺩﺑﯿﺮ ﺭﯾﺎﺿﯿﻤﻮﻥ ﺍﻭﻣﺪ گفت :ﺷﻤﺎﻫﺎﻡ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﮔﻞ ﮐﺎﺷﺘﯿﺪ ، ﺩﻓﻌﻪ ﺩﯾﮕﻪ …

ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﺭﺧﺖ ﻣﯿﮑﺎﺭﯾﻢ 

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ به نفس ﮐﺎﻣﻞ ﺭﻓﺘﻢ بیرون ...

 

بی سرو صدا وسایلتونو جمع کنین با صف بیاید برید خونه ، معلمتون نیومده”جالب اینجاست که اون یه ساعتی که زود میومدیم خونه یه حس و حال عجیبی داشتیم ،اصن اون یه ساعت معادل ۱۰سال بود !...

 

شما یادتون نمیاداوج احتراممون به یه درس این بود که دفتر صد برگ واسش انتخاب می کردیم !...

 

دقت کردین ؟چند ساله که توی این ایام وقتی به یه بچه مدرسه ای می گی وااااااااااااااااااااای دوباره باید بری مدرسه اصلا انگار نه انگار ، کارشون از دایورت و بلوتوث و وای فای هم گذشته نمی دونم توی این قضیه دانشمندان دست داشتن یا نه ؟...

 

دختره متولد ۸۰ پست گذاشته :از این به به بعد پول کارت شارژهایم را سیگار میخرم و با خیابان حرف میزنم …تو پول کارت شارژاتو نگه دار لوازم تحریر بخر۲روز دیگه باید بری مدرسه آب بابا نان داد بنویسی 

 

یادش بخیر دبستان که بودیم هرچی می پرسیدنو می موندیم توش ، می گفتیم ما تا سر اینجا خوندیم !

 

یادتون میاد ؟؟؟نوک مداد قرمزای سوسمار نشانوکه زبون میزدی خوش رنگ تر میشد …...

 

یادش بخیر تو دبستان سر کلاس وقتی گچ تموم میشد خدا خدا میکردیم معلم به ما بگه بریم از دفتر گچ بیاریم …همیشه هم گچ های رنگی زیر دست معلم زود میشکست بعدم صدای ناهنجار کشیده شدن ناخن روی تخته سیاه !...

 

چشماتونو ببندید و اون لحظه ای رو به خاطر بیاریدکه آخرین امتحان رو تموم کردید و برگه رو دادید به مراقبو با یه حس خَلاصی دارید میاید سمت خونهو واسه تابستون نقشه می کشید و هزارتا رویا

هووووووووووی عمو کجایی ؟جلوی پاتو نگاه کن

فردا باید بری مدرسه

[ جمعه بیست و هشتم شهریور 1393 ] [ 14:49 ] [ بهار ]

یکی از فانتزیام اینه که تو عروسی اقوام یهوووووووو داد بزنم : "داماد چقدر انتره ، عروس ازون بدتره"

 

بعد یه فانتزی دیگه دارم : یه جا که خیلی شلوغه گوشیم زنگ بخوره بگم : "آره ، آره ، حواستون باشه ؛ زنده می خوامش"

 

یکی از فانتزیای مامانم اینه که بیاد تو اتاقم ببینه همه چی مرتبه …

 

یکی از فانتزیای من اینه که بوکسور شم برم مسابقات جهانی،تو فینال بیوفتم با یه اسرائیلی،بجا اینکه انصراف بدم، میرم تو رینگ تلافی این تحریمارو روش دربیارم، لتوپارش کنم جوری که راهیه بیمارستان بشه،بعد من قهرمان شم وقتی که دارن سرود "تیم قهرمان ایران، قهرمان بمان ایران"و پخش میکنن با یه الکترو اسموک تو گوشه ی رینگ محو شم!

 

یکی از فانتزیام اینه که یه زن بگیرم اسمش ستاره باشه بعد سرش یه هوو بیارم اسم اونم ستاره باشه بعد برم یه گوشه ی اتاق بی‌خیال بشینم و جنگ ستارگان ببینم !

 

فانتزی های ذهن من : وقتی تنها میشی دوستاتو از اینترنت دانلود کنی … روزا که پشه ها خوابن بری بالا سرشون ویز ویز کنی … موهاتو بزنی قهر کنه درنیاد … از خودت فرار کنی گم شی … برق بره با بزرگترش بیاد … اشتهات کور شه ببریش مدرسه نابینایان !

 

" یه غریب آشنا "

[ چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 ] [ 20:39 ] [ بهار ]
یارو نشسته بوده پشت بنز آخرین سیستم، داشته صد و هشتاد تا تو اتوبان میرفته،یهو میبینه یک موتور گازی ازش جلو زد!

خیلی شاکی میشه، پا رو میگذاره رو گاز، با سرعت دویست از بغل موتوره رد میشه.

یک مدت واسه خودش خوش و خرم میره، یهو میبینه موتور گازیه غیییییژ ازش جلو زد!

دیگه پاک قاطی می کنه 

با دویست و چهل تا از موتوره جلو میزنه.

همینجور داشته با آخرین سرعت میرفته، یهو میبینه، موتور گازیه مثل تیر از بغلش رد شد!!

طرف کم میاره، میزنه کنار به موتوریه هم علامت میده . 

خلاصه دوتایی وامیستن کنار اتوبان، یارو پیاده میشه، میره جلو موتوریه، میگه: آقا ! من مخلصتم، فقط بگو چطور با این موتور گازی روی ما رو کم کردی؟!

موتوریه با رنگ پریده، نفس زنان میگه :والله … داداش… خدا پدرت رو بیامرزه وایستادی!…کش شلوارم گیر کرده به آیینه بغلت!

 

نتیجه اخلاقی:اگه می بینید بعضی ها در کمال بی استعدادی پیشرفت های قابل ملاحظه ای دارندببینید کش شلوارشان به کدام مدیر گیر کرده..

 

ممنون از "یه غریب آشنا"

[ یکشنبه نهم شهریور 1393 ] [ 0:35 ] [ بهار ]

ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐسی ﻣﯿﺸﻦ ﻭﻟﯽ

ﮐﺮﺍﯾﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﺪﻥ! ﻗﺮﺍﺭﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ

ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺸﻦ ﻭ فرار کنن !

ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎﺷﻮﻥ

ﺩﺭﺍﯼ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺑﺎﺯﻣﯿﮑﻦ ﻭ با سرعت

ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ..

ﻣﯿﺮﻥ ﺗﺎ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﻫﯿﭽﮑﯽ

ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺪﯾﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺻﺪﺍﯼ تند تند زدن ﻧﻔﺴﺸﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ

ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ زد رو شونه ﺑﻐﻠﯿﺶ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ ﻓﮑﺮﺷﻮ بکن ﺣﺎﻻ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ داره !

 گفت بابا راننده منم، فقط بگین چی شده !؟

[ سه شنبه چهارم شهریور 1393 ] [ 14:14 ] [ بهار ]
زن و مرد از راهي مي رفتند، ماموران آنها را ديدند وآنها را خواستند!
پرسيدند شما چه نسبتي با هم داريد؟
زن و مرد جواب دادند زن و شوهريم
ماموران مدرك خواستند،
زن و مرد گفتند نداريم !
ماموران گفتند چگونه باور كنيم كه شما زن و شوهريد ؟!
زن و مرد گفتند براي ثابت كردن اين امرنشانه هاي فراواني داريم ... !

اول اينكه آن افرادی كه شما مي گوييد دست در دست هم مي روند،
ما دستهايمان از هم جداست!

دوم، آنها هنگام راه رفتن و صحبت كردن به هم نگاه مي كنند،
ما رويمان به طرف ديگريست!

سوم آنكه آنها هنگام صحبت كردن و راه رفتن،با هم با احساس حرف مي زنند،
ما احساسي به هم نداريم!

چهارم آنكه آنها با هم بگو بخند مي كنند،
می بینید که، ما غمگينيم!

پنجم، آنها چسبيده به هم راه مي روند،
اما يكي ازما جلوترازدیگری مي رود!

ششم آنكه آنها هنگام با هم بودن كيكي، بستني ای، چيزي مي خورند،
ما هيچ نمي خوريم!

هفتم، آنها هنگام با هم بودن بهترين لباسهايشان را مي پوشند،
ما لباسهاي کهنه تنمان است.. !

هشتم، ...
ماموران گفتند
خیلی خوب،
برويد،
برويد،..
فقط بروید

[ جمعه سی و یکم مرداد 1393 ] [ 18:22 ] [ محمد ]

مردي به طور مسخره به مرد ضعيف الجسمي گفت: تو را از دور ديدم فک کردم زن هستي.

آن مرد جواب داد: منم تو را از دور ديدم فکر کردم مرد هستي!!!

 

          

چرچيل وزير چاق بريتانيا به برناردشو که وزير لاغري بود گفت: هرکس تو را ببيند فکر مي کند بريتانيا را فقر غذايي فرا گرفته است .

برناردشو جواب داد: و هرکس تو را ببيند علت اين فقر را مي فهمد!!!

 

 

ملا نصرالدين وارد روستايي شد و يکي از اهالي به او گفت: ملا من تو را از طريق الاغت ميشناسم.

ملا جواب داد: اشکالي ندارد چون الاغها يکديگر را خوب مي شناسند!!!

         

 

مردي به زني گفت: تو چقدر زيبا هستي.

زن گفت: کاش تو هم زيبا مي بودي تا همين حرف را به تو مي گفتم.

مرد گفت: اشکالي ندارد تو هم مثل من دروغ بگو!!!

[ پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 ] [ 20:9 ] [ بهار ]

معانی مختلف مُردن در ایران :

 

می میرم برات : عاشقتم

 

بمیرم برات : خیلی دلم برات می سوزه

 

برو بمیر : دیگه نمی خوام ببینمت

 

می مُردی ؟ : چرا کاررا انجام ندادی؟

 

مُرده بودی : چرا نگفتی !

 

نمُردیم و ... : بالاخره اتفاق افتاد

 

مُردیم تا ... : صبرمان تمام شد

 

من بمیرم ؟؟؟ : راست می گویی ؟

 

مُردم : خسته شدم

 

مُردی ؟؟؟ : چرا جواب نمی دهی ؟

 

مُرده : بی حال و وا رفته

 

مُردنی : نحیف و لاغر

.

.

.

 

ادبيااااات ماااا خيلي قويههه... بعععععلههه!! :))

[ سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 ] [ 10:51 ] [ بهار ]

ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻴﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﻪ ﺧﻮﻧﺶ . . .

ﺧﺎﻧﻤﺶ ﭼﺎﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ، ﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ ﺷﮑﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﯾﺰﻩ ﺗﻮ ﭼﺎﻳﯽ!!!

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﺶ ﻣﻴﮕﻪ :

ﺧﺎﻧﻮﻡ، ﺍﺻﯽ ﻧﯿﻤﯽخاد ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﯿﺎ ... ﺁ ...ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﻭﺭﻭﺳِﺶ ﻣﯽ ﮐﻮﻧﻢ !!!

ﭼﺎﯼ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﺑﺮﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﻣﯽ ﺫﺍﺭﻩ ﻣﯽ ﮔﻪ:

ﺣَﺠﯽ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻣﺎ ﺗﻮﻭ ﯾﮑﯽ ﺍِﺯ ﭼﺎﯾّﺎ ﺷﯿﮑﺮ ﻧﺮﯾﺨﺘﺲ ؛ ﻣﻴﺨﺎﻡ ﺑﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﻗِﺴﻤِﺘﯽ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺷِﺪ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻭﻥ !!!

ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎﻳﺸﻮﻥ ﭼﺎﯼ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻥ، ﻫﻴﺶ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺻﺪﺍﺵ ﺩﺭﻧﻴﻤﯿﺎﺩ !!! 

[ پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 ] [ 13:52 ] [ بهار ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام من(محمد) و مسعود(مسافر شب) هر دوتامون 26 ساله و از بچگی تا حالا همیشه با هم بودیم, که یه روز تصمیم به ساختن این وبلاگ گرفتیم تا برای شما مطالب جالب اس ام اس خفن عاشقانه سر کاری و... و داستان کوتاه اموزنده و جوک و هر چی که فکرش کنید بزاریم امیدوارم خوشتون بیاد و با نظراتتون مارو خوشحال کنید موفق و پیروز باشید.
sms jok dastan خانوادگی برای دختر پسر مامان بابا عمه خاله دائی عمو زن همسایه زن مرد مجرد متاهل بیوه شوهردار دختر بچه پسر بچه ترک فارس عرب اس ام اس دختر کش دختر ضایه کن پسر کش پسر ضایع کن و..... داریم.
برای 18 عید بهار ادمای عشقی رمانتیک مامانی تیتیش سوسول لات هم مطلب میزارم.
جک های رشتی ترکی ایرانی انگلیسی ابادانی وووووو احمدی نژاد بوش
امکانات وب